Księgi rachunkowe – zalety

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych kojarzy się głównie z trudnościami, skomplikowaniem i czasochłonnością. Wszyscy widzą to w ciemnych barwach, ale nie każdy dostrzega liczne korzyści, które wiążą się z tym działaniem.

Z całą pewnością zaliczyć do nich możemy:
– opracowanie własnej polityki rachunkowością
– możliwość szerokiej analizy podmiotu gospodarczego
– bieżące monitorowanie przychodów, wydatków, kosztów itp.

Jeżeli poszukujemy pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, warto zwrócić uwagę na oferty biur rachunkowych, podatkowych czy księgowej/go. Nie wątpliwie będzie to znaczne ułatwienie dla firmy.

Warto pamiętać, że podmioty, których dochody w poprzednim roku obrotowym wyniosły równowartość lub przekroczyły kwotę 1 200 000 euro (w przeliczeniu na polską walutę) zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.