Księga rachunkowa – podstawowe informacje

Księga rachunkowa to sposób prowadzenia pełnej rachunkowości. Jest to najbardziej rozbudowany system prowadzenia księgowości, a jednocześnie najbardziej dokładny.

Księgę rachunkową rozpoczyna się prowadzić na początku nowego roku obrotowego, podczas rozpoczynania działalności, rozpoczęcia likwidacji czy upadłości oraz w wyniku innych zdarzeń określonych ustawą. Jej zamknięcie odbywa się w podobnych sytuacjach, czyli na koniec roku obrotowego, na dzień zamknięcia działalności gospodarczej czy likwidacji firmy.

Prowadzenie księgi rachunkowej polega na zapisywaniu operacji gospodarczych w dzienniku, a następnie na ich rejestrowaniu (w ujęciu pieniężnym) na kontach księgowych. Wszystkie te zapisy pozwalają na ustalenie obrotów i sald na kontach księgowych, a następnie dokładne określenie stanu majątku przedsiębiorstwa.

Prowadzeniem księgi rachunkowej mogą zajmować się:
– osoby fizyczne, które posiadają certyfikat księgowego,
– doradcy podatkowi,
– biegli rewidenci księgowi,
– inne podmioty (nie karalne i posiadające ubezpieczenie OC).