Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Księga przychodów i rozchodów

Księgowość uproszczona dla firm może przyjąć trzy podstawowe formy: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub księgę przychodów i rozchodów. Dzisiaj postaramy się przybliżyć temat ostatniej z nich.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to rodzaj ewidencji, wybierana przez dużą część drobnych przedsiębiorców. Taki sposób rozliczania jest idealny dla niewielkich firm, których roczny dochód nie przekracza wartości 2 mln. euro.

Prowadząc KPiR, warto zapisywać wydatki i zyski w określonym systemie (np. za pomocą tabeli), który pozwoli łatwo odnaleźć się w rachunkach. Zachowanie chronologicznego porządku i podsumowywanie każdego miesiąca będzie bardzo pomocne. W księdze powinno zapisywać się wszystkie wydatki, takie jak: pensje dla pracowników, opłaty za prąd czy koszty dostaw.

Kiedy założyć Księgę przychodów i rozchodów? Jeśli nie prowadzi się jej od początku działalności, to należy założyć ją 1 stycznia nowego roku podatkowego. Okres, w którym należy zgłosić jej założenie do naczelnika Urzędu skarbowego, wynosi 20 dni.