Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

KPiR czy księgi rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji w której znajdą się prawidłowe informacje o wszystkich zdarzeniach gospodarczych z danego okresu. Ewidencja ta może przybrać formę uproszczoną, tzw. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, oraz pełną czyli księgi rachunkowe.
Czym różnią się te dwie formy prowadzenia rachunkowości?

KPiR przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 1,2 mln euro, są opodatkowani na zasadach ogólnych lub liniowo.
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zlecić można biuru rachunkowemu lub prowadzić ją samodzielnie.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy głównie spółek handlowych oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Poza ewidencją jednostki sporządzać muszą także sprawozdania finansowe, bilanse oraz rachunki zysków i strat.

Która forma jest korzystniejsza? W przypadku KPiR jest to dobrowolna możliwość dla właścicieli biznesu, którzy nie osiągnęli wymagane przez prawo pułapu przychodów. Ponadto, zlecenie czynności zewnętrznemu biuru rachunkowemu sprawiają, że ta forma jest przekonująca ze względu na redukcję kosztów. Jednakże wybierając pełną księgowość, przedsiębiorca może mieć pełen wgląd i kontrolę nad swoimi finansami, ponieważ wszystkie czynności związane z majątkiem firmy muszą być odnotowane.