Konsekwencje zalegania za składkami ZUS

Odprowadzanie składek na Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego czy firma przynosi zyski, czy straty musi on się z niego wywiązywać.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzymuje płatne upomnienie, co dodatkowo zwiększa jego zaległości. Opłaty naliczane są od każdej kartki, na której zostało wysłane upomnienie. Termin jego dostarczenia zależy od urzędu, w niektórych pismo to jest wysyłane już po miesiącu zalegania, w innym dopiero po kilku miesiącach.

Następnie do przedsiębiorcy wysyłane jest wezwanie do zapłaty, do którego doliczane są koszty egzekucyjne oraz odsetki za zwłokę. Jest to o wiele poważniejsze pismo niż upomnienie. Przekroczenie terminu rozliczenia, który jest w nim zawarty uruchamia całą machinę egzekucyjną, która ściąga z dłużnika zaległości.

Jeśli zaległości nie zostaną terminowo uregulowane ZUS będzie miał prawo zająć w 100% konto firmowe. Jeśli przedsiębiorca korzysta z prywatnego konta, na które systematycznie przelewane są pieniądze, ZUS będzie ściągać z niego nadwyżki przekraczające minimalne wynagrodzenie na poczet spłaty długu.

Jeśli żadne z wyżej wymienionych działań nie przyniesie rezultatów, a właściciel firmy nadal będzie zalegał ze składkami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał prawo skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego, a pracownicy Urzędu Skarbowego przeprowadzą egzekucję skarbową