Konsekwencje zalegania w ZUS

Odprowadzanie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi obowiązek każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wysokość składek często przekracza możliwości finansowe przedsiębiorców, szczególnie po zakończeniu okresu preferencyjnego ZUS-u. Niestety niepłacenie składek powoduje zwiększanie się kwoty, z którą się zalega, a od spłaty długu nie da się uciec.

Etapy egzekwowania od przedsiębiorcy zaległości w ZUS:

1. Na początku do przedsiębiorcy wysyłane są upomnienia. Zazwyczaj wyznaczone są w nich terminy spłaty. Podkreślić należy fakt, że każde upomnienie jest płatne. Wysyłane są one do właściciela firmy po miesiącu lub dopiero po kilku miesiącach zalegania – uzależnione jest to od praktyki przyjętej w danym urzędzie.

2. Jeśli upomnienia nie skutkują do przedsiębiorcy nadawane jest wezwanie do zapłaty, z wyznaczonym terminem spłaty, którego lepiej nie przekraczać. Po przekroczeniu terminu spłaty ZUS przechodzi do czynności mających za zadanie wyegzekwowanie zaległych należności.

3. W dalszej kolejności ZUS zajmuje całe konto firmowe lub częściowo konto prywatne jeśli przedsiębiorca posługuje się kontem prywatnym. Każdego miesiąca z konta ściągane są środki przekraczające równowartość minimalnego wynagrodzenia. Nadwyżka stopniowo spłaca dług.

4. Ostatnim krokiem jaki zostaje podjęty, jeśli powyższe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, jest skierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego i przekazanie obowiązku ściągnięcia należności pracownikom Urzędu Skarbowego, którzy zajmą się egzekucją skarbową.