Koniec roku – remanent

Koniec roku to dla wielu przedsiębiorców bardzo pracowity okres. W większości firm jest to czas zamykania roku obrachunkowego, który wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. Jednym z nich jest remanent czyli inwentaryzacja. Niezależnie od tego czy przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych czy jest opodatkowany ryczałtem jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury, który musi zawierać:

– nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela,
– data sporządzenia i kolejny numer arkusza,
– szczegółowe określenie towaru,
– jednostka miary,
– ilość towaru stwierdzona w czasie spisu,
– cena za jednostkę miary lub sztukę,
– wartość ceny towaru,
– wartość spisu z natury,
– oznaczenie pozycji, na której skończono,
– podpisy osób sporządzających spis,
– podpis właścicieli firmy.

Spis z natury musi zostać wpisany do ewidencji według poszczególnych rodzajów składników albo w jednej pozycji, jeśli na podstawie spisu sporządza się odrębne, szczegółowe zestawienie jego składników.