Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z karty podatkowej?

Karta podatkowa to jedna z najłatwiejszych metod prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach. Mimo wielu licznych zalet, wynikających z jej korzystania, nie zawsze wszyscy, mogą cieszyć się tą formą. Aby się rozliczać za pomocą karty podatkowej, należy spełnić następujące wymagania:

  1. Złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, 
  2. Oznaczyć w składanym wniosku rodzaj prowadzonej działalności, podlegającej opodatkowaniu w tej formie. 
  3. Nie korzystać z usług innych osób, nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych firm (wyjątek usługi specjalistyczne), 
  4. Nie prowadzić poza jednym z rodzajów działalności (wymienione w ustawie) innej pozarolniczej działalności gospodarczej, 
  5. Małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, 
  6. Nie wytwarzać wyborów akcyzowych, 
  7. Nie prowadzić zgłaszanej działalności poza granicami RP.

Liczne wymogi prawne, powodują, że korzystanie z karty podatkowej jest coraz rzadsze. Oczywiście to nie jedyny powód. Do przyczyn niskiej popularności karty podatkowej można zaliczyć jeszcze: brak uzależnienia o przychodów oraz coraz mniejszą ilość zakładów rzemieślniczych, dla których to głównie była przeznaczona.