Jaka jest różnica pomiędzy przychodem a dochodem?

Przedsiębiorcy często używają zamiennie określeń przychód, a dochód. Pojęcia te oznaczają jednak zupełnie coś innego i nie powinno się ich traktować jako zamienników.

Przychód jest uzyskaną kwotą pieniędzy, która nie odzwierciedla jednak faktycznej sytuacji finansowej. Potocznie określić to można jako wielki zasób majątkowy, który powoduje m.in. obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Taką formę pieniężną uzyskać można w ramach prowadzonej działalności ze stosunku pracy lub wykonywanego zawodu na podstawie stosunku służbowego lub z nieruchomości. Wysokość przychodów nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstw, w związku z czym na jego podstawie nie wolno oceniać sytuacji ekonomicznej firmy.

Dochód natomiast jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem powstania dochodu jest następująca zależność – uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty jego uzyskania. Wyróżnić można tzw. dochód brutto oraz netto. W takim przypadku korzyść majątkowa stanowi realne odzwierciedlenie sytuacji finansowej firmy, ponieważ przedstawia realną informację o rzeczywiście wypracowanym zysku.