Jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencji transakcji w firmie. Jest możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej, a także Ksiąg Handlowych. 

Przedsiębiorca stając przed wyzwaniem prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów musi znać zasady jakie go w takiej sytuacji obowiązują.

Oto główne z nich:

  • Najważniejsze, aby wszystko było prowadzane systematycznie. Pod koniec dnia wpis dotyczący przychodów czy wydatków (np. na zakup towarów) powinien się w znaleźć w odpowiedniej kolumnie.
  • KPiR musi być przechowywane w siedzibie firmy lub innym miejscu do tego uprawnionym (biuro rachunkowe).
  • Terminowość jest bardzo istotną sprawą. Trzeba tego dopilnować.
  • Każdy wpis musi być czytelny, przejrzysty, precyzyjny i wyraźny.
  • Konstrukcja Księgi ma odpowiadać ogólnym standardom. Są one określone przez Ministra Finansów.
  • Musi być zachowany porządek chronologiczny, pozwoli to na terminowe rozliczanie się z US.
  • Istnieją dwie możliwe formy jej prowadzenia. Pierwsza może być zapisywana w formie tradycyjnej (papierowej), a drugą opcją jest sposób elektroniczny (przy użyciu specjalnych programów).

umowa-spółki