Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Przedsiębiorca może w swojej firmie zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Koszt zatrudnienia pracownika w poszczególnych wariantach jest różny. Dlatego też wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie ile w rzeczywistości będzie kosztowało go zatrudnienie pracownika.

W przypadku umowy o pracę za koszt uzyskania przychodu traktuje się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, które obciążają pracodawcę.
Składki ZUS potrącane są z wynagrodzenia pracownika oraz środków pracodawcy.

Rodzaj ubezpieczenia           Składki pracodawcy           Składki pracownika
emerytalne                                  9,76%                                    9,76%

rentowe                                        6,50%                                   1,50%

wypadkowe                                 1,80%                                      –

chorobowe                                    –                                            2,45%

zdrowotne                                     –                                            9,00%

FP                                                  2,45%                                       –

FGŚP                                             0,1%                                         –

W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie koszt zatrudnienia pracownika zależy od kilku aspektów.
Jeżeli ta umowa jest jedynym źródłem zatrudniania wówczas kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie brutto oraz składki do ZUS, jeżeli osoba dodatkowo zatrudniona jest w innej firmie wówczas kosztem pracodawcy jest wyłącznie wynagrodzenie brutto, podobnie jest w przypadku studenta do 26. roku życia.

Jeżeli chodzi o umowę o dzieło to wówczas nie odprowadza się żadnych składek do ZUS-u, a więc kosztem pracodawcy jest wyłącznie wynagrodzenie brutto pracownika.

Zobacz też: Praca na etacie, czy własna działalność