Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) istnieje już od 1994 roku. Państwowym funduszem celowym stał się 1 stycznia 2012 roku.

Środki z FGŚP przeznaczone są na roszczenia obejmujące:
– wynagrodzenia za pracę,
– wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę,
– wynagrodzenia za okres urlopu,
– odprawę pieniężną należną wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika,
– ekwiwalent pieniężny za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy itp.

Obecnie składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,1% wymiaru składki.