Firmowe dokumenty magazynowe

Tytułowe dokumenty magazynowe są specjalnymi dokumentami służącymi do zarządzania stanami posiadanych przez firmę magazynów. Definicja dzieli te dokumenty na przychodowe (wpływają do magazynu) oraz rozchodowe (wypływające z magazynu).

Do dokumentów magazynowych zaliczamy:
1. PZ – przyjęcie zewnętrzne
– znajduje zastosowanie przy nieodpłatnym przejmowaniu towarów,
– jest wystawiane przez pracownika na podstawie akt potwierdzających dostawę,
– jest niezbędne przy dostawach niefakturowanych.

2. PW – przyjęcie wewnętrzne
– znajduje zastosowanie przy odbiorze materiału od jednostki będącej częścią firmy,
– sprawdza się w przypadku braku określonego kontrahenta.

3. ZW – zwrot wewnętrzny
– jest podstawą zwrotu danego materiału np. w sytuacji, kiedy pobrana ilość materiału była znacznie większa niż ilość wymagana.

4. MM – przesunięcie między magazynowe
– dokument ten potwierdza przemieszczanie się materiałów/towarów między magazynami.