Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie definiowane jest jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, które nie są zaliczane do środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

Wyposażenie, które należy ujmować w ewidencji stanowią urządzenia i sprzęt biurowy, których koszt nabycia przewyższa kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok. Składniki majątku, których koszt nabycia jest niższy niż 1500 złotych netto również uznawane są za wyposażenie, jednak nie muszą być one ujmowane w ewidencji.

Nabyte wyposażenie musi zostać wpisane do ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do użytkowania. Ewidencję wyposażenia muszą prowadzić osoby rozliczające się w oparciu o ryczałt oraz księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać poniższe dane:

  • numer wpisu,
  • data nabycia przedmiotu,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwa przedmiotu,
  • cena zakupu lub koszt wytworzenia przedmiotu,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem przedmiotu,
  • data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny przedmiotu,
  • przyczyna likwidacji przedmiotu.