Ewidencja przebiegu pojazdów

Dla celów związanych z podatkiem VAT prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdów. Obowiązek ten dotyczy tylko samochodów wykorzystywanych tylko i wyłącznie na cele wiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Posiadanie i wykorzystywanie samochodu tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej oprócz samego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, wymaga również określenia celów jego użytkowania i miejsc, a także złożenia deklaracji VAT-26.

Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się uwzględniając dokładną trasę przejazdu samochodem i jej cel. Należy w niej także uwzględnić:

  1. numer rejestracyjny samochodu,
  2. dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia prowadzania ewidencji,
  3. stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego, a także na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
  4. wpis osoby, która kieruje samochodem, w szczególności:
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko osoby, która kierowała pojazdem.

5. liczbę kilometrów, które zostały przejechane na koniec każdego okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Księgowość Kraków – dowiedz się więcej na ten temat!