Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Emerytura dla matek i ojców

W planowanych zmianach na 2019 rok jest wprowadzenie tzw. emerytur matczynych, które mają zacząć obowiązywać od marca.

Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i docenienie okresu wychowania dzieci.

Kto może starać się o ten rodzaj emerytury?
Emerytura matczyna skierowana jest do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury.

Świadczenie zostanie przyznane:
– matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci;
– ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci ( w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę).

Warunkiem pobierania świadczenia jest zamieszkanie na terenie Polski.

Ze świadczenia nie skorzystają osoby:
– które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej
– którym są ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
– które długotrwale zaprzestały wychowania małoletnich dzieci
– które w trakcie pobierania świadczenia zostały aresztowane lub przebywają w placówkach odwykowych

 

Dlaczego nie warto unikać opodatkowania? Sprawdź!