Emerytura dla mam

Kobiety, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci od marca 2019 roku mogą otrzymać świadczenie emerytalne w ramach programu mama 4 plus, w wysokości 1100 złotych brutto, a więc tyle ile wynosi minimalna emerytura. Program skierowany jest do kobiet, które ze względu na opiekę nad dziećmi zrezygnowały z zatrudnienia bądź w ogóle go nie podjęły.

Emerytura będzie przysługiwała matkom po osiągnięciu 60 lat lub ojcom po skończeniu 65 lat jeżeli:
– nie posiadają środków niezbędnych do utrzymania,
– są obywatelami Polski bądź posiadają prawo do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Ojciec będzie mógł ubiegać się o emeryturę matczyną jeżeli matka zmarła lub porzuciła dzieci i to on przejął jej obowiązki.

Emerytura dla matek nie jest świadczeniem z mocy prawa, co oznacza że osoba chcąca ją pozyskać będzie musiała o nią zawnioskować. W tym celu musi złożyć do ZUS następujące dokumenty:
– wniosek o świadczenie uzupełniające,
– oświadczenie o sytuacji osobistej,
– akty urodzenia dzieci,
– numery PESEL dzieci,
– inne dokumenty mogące mieć wpływ na otrzymanie świadczenia.