Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Duplikat faktury

Faktury mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla podatników VAT. Przede wszystkim zasadniczym celem tych dokumentów jest zaświadczenie dokonanych zdarzeń gospodarczych, co stanowi podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług na koniec każdego roku obrotowego.

Co zatem, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie?

W takim przypadku podatnik upoważniony jest do wystawienia duplikatu faktury. Bardzo istotne jest, iż powinna ona zawierać wyraz “DUPLIKAT”, a także datę jej wystawienia. Tak sporządzony dokument ma również moc prawną, która niczym nie różni się od oryginału.

Jeżeli nabywca odliczył VAT na podstawie otrzymanej faktury, a uległa ona zniszczeniu wówczas jej duplikat wystawia się wyłącznie w celu potwierdzenia wcześniej wykonanej już operacji.

Bardzo ważne jest, iż zaginięcie faktury u sprzedawcy nie zmusza go do wystawienia duplikatu. Księgowanie także nie ulega zmianie, a brak danego dokumentu wystarczy wyjaśnić za pomocą noty księgowej.