Duplikat faktury

Faktury mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla podatników VAT. Przede wszystkim zasadniczym celem tych dokumentów jest zaświadczenie dokonanych zdarzeń gospodarczych, co stanowi podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług na koniec każdego roku obrotowego.

Co zatem, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie?

W takim przypadku podatnik upoważniony jest do wystawienia duplikatu faktury. Bardzo istotne jest, iż powinna ona zawierać wyraz “DUPLIKAT”, a także datę jej wystawienia. Tak sporządzony dokument ma również moc prawną, która niczym nie różni się od oryginału.

Jeżeli nabywca odliczył VAT na podstawie otrzymanej faktury, a uległa ona zniszczeniu wówczas jej duplikat wystawia się wyłącznie w celu potwierdzenia wcześniej wykonanej już operacji.

Bardzo ważne jest, iż zaginięcie faktury u sprzedawcy nie zmusza go do wystawienia duplikatu. Księgowanie także nie ulega zmianie, a brak danego dokumentu wystarczy wyjaśnić za pomocą noty księgowej.