Deklaracje PIT za 2014 rok !

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest to jeden z rodzajów podatku bezpośredniego. Obejmuje on wszystkie dochody jakie zostały uzyskane przez osoby fizyczne. 

Od stycznia weszło w życie wiele zmian w sposobie rozliczania PITów. Dotyczą one między innymi: ulgi internetowej, polityki prorodzinnej czy też sposobie rozliczania się.

Pierwsza zmiana dotyczy ulgi od internetu. Mianowicie chodzi o to, że z takiej PITzniżki można będzie korzystać jedynie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe.

Kolejną nowelizacją jest możliwość odliczenia większej wartości kwoty na trzecie i kolejne dziecko. Do tej pory ulga wynosiła 92,67 zł na każde dziecko, niezależnie od ich ilości i uzyskiwanego dochodu. Teraz ta kwota będzie zależna od wysokości otrzymywanego dochodu i ilości dzieci oraz będzie się mieściła w przedziale od 92,67 zł do 185,34 zł miesięcznie na dziecko.

Trzecią zmianą jest możliwość rozliczania się drogą elektroniczną. Niestety haczykiem w tym jest to, że z takiego sposobu będą mogli skorzystać jedynie podatnicy, którzy rozliczają się drukiem PIT-37. To nie wszystko, dodatkowo trzeba także zalogować się w specjalnej platformie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów używając bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych regulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 361, z późn. zm.)

Pamiętajcie, że termin składania deklaracji podatkowych jest do 30 kwietnia 2015 roku!