Definicja samofakturowania

Jak wszyscy wiedzą – faktura VAT jest dowodem sprzedaży towarów oraz usług. Automatycznie wystawcą faktury jest sprzedawca, aczkolwiek może pojawić się sytuacja, kiedy wystawcą faktury jest sam nabywca i wówczas ten proces nazywa się samofakturowaniem.

W trakcie samofakturowania dostawca wydający towar nie musi sporządzać żadnego dokumentu potwierdzającego ową transakcję, ponieważ taki obowiązek spoczywa na barkach nabywcy. Wówczas w momencie przekazania towaru, nabywca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT. Istotne jest to, iż robi to na rzecz oraz w imieniu dostawcy. W zakresie praw przedsiębiorcy jest również dokonywanie korekty tych dokumentów, jak również wystawianie ich duplikatów.

Aby przedsiębiorca miał możliwość skorzystania z samofakturowania, wymagane jest podpisanie wymaganej umowy między nabywcą, a dostawcą. W owym dokumencie strony muszą potwierdzić, iż zgadzają się na tytułowe samofakturowanie, określając tym samym zakres usług lub towarów, których będzie dotyczyło. Ważne również jest określenie czasu, przez jaki dane postanowienie będzie obowiązywało.

Obowiązująca ustawa VAT wciąż nie informuje o tym, w jaki sposób sprzedawca powinien potwierdzić odbiór faktury. W związku z tym, owa kwestia może zostać dobrowolnie określona przez strony transakcji.