Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna dotyczy informacji odnośnie przepisów, praw i obowiązków, które przysługują danej osobie, wskazania sposobu rozwiązania pewnych problemów oraz pomocy w sporządzaniu pism niezbędnych do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowo-administracyjnym.

Darmowej pomocy prawnej udzielają:
– adwokaci i radcy prawni, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy w lokalach udostępnionych przez gminy,
– doradcy podatkowi w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe informacje w zakresie prawa podatkowego,
– absolwenci prawa z przynajmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać:
– osoby, które nie ukończyły 26. lat,
– osoby, które otrzymały świadczenia pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby z Kartą Dużej Rodziny,
– kobiety w ciąży,
– kombatanci,
– weterani,
– osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofa naturalną.