Danina solidarnościowa

Nowa instytucja, która ma pomagać niepełnosprawnym to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powstanie tego funduszu jest bezpośrednim skutkiem obietnicy premiera Morawieckiego o pomocy dla niepełnosprawnych. Głównym celem tego projektu jest
zapewnienie szerokiego wsparcia w dostępie do komunikacji, środków transportu, czy usług. Aktywizacja osób niepełnosprawnych jest bardzo ważną misją, powstaje jednak pytanie, skąd wezmą się środki pieniężne potrzebne do zasilenia Funduszu.

Głównym źródłem finansowania dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych ma być (między innymi) nowy podatek, tak zwana “danina solidarnościowa”, określana też jako “podatek dla najbogatszych”. Będzie on obejmował podatników, których dochody w poprzednim roku przekroczyły 1 milion złotych.
Podatek ten wyniesie 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Innym źródłem finansowania Funduszu ma być m.in. przekierowana część składki na Fundusz Pracy (w wysokości 0,15 proc.).
Projekt ten wzbudza sprzeciw pracodawców, jak i najbogatszych Polaków, których dotknie on bezpośrednio. Szacuje się, że osób z nadwyżką dochodu ponad 1 mln w 2019 roku będzie około 21 tysięcy. Dzięki nim, według wyliczeń Rządu, do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma wpłynąć około 1.15 mld złotych rocznie.