EBIT

EBIT – to wskaźnik oznaczający dochód przed odsetkami i podatkami, który oblicza się w celu ustalenia uproszczonych podstawowych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Odsetki – kwota netto kosztów finansowych pomniejszonych o przychody finansowe. Podatki – kwota netto podatku dochodowego płaconego przez firmę. EBIT obejmuje przychody i koszty operacyjne i nieoperacyjne, przychody związane z podstawowa i niepodstawową działalności Read more about EBIT[…]

30 dni na zwrot nadpłaty podatku

Na zwrot nadpłaconego podatku do tej pory czekało się 90 dni, kwestia ta ma zostać poruszona na najbliższym posiedzeniu sejmu. Zgodnie z założeniami okres ten ma już wkrótce zostać skrócony do zaledwie 30 dni. 90 dni na zwrot nadpłaconego podatku czekać muszą płatnicy podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorstwa państwowe Read more about 30 dni na zwrot nadpłaty podatku[…]

Fiskalizacja

Fiskalizacja to proces przestawienia pamięci fiskalnej na urządzeniu fiskalnym z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. W tym celu przedsiębiorca powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z instalowaniem kasy maksymalnie do dwóch miesięcy od chwili przekroczenia limitu. Na podstawie danych zapisanych w pamięci fiskalnej następuje generowanie miesięcznych raportów fiskalnych należy generować miesięcznych raportów do celów podatkowych. Każda Read more about Fiskalizacja[…]

Przedstawiciel podatkowy

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT lecz nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przedstawiciel podatkowy zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z rozliczeniem podatku w imieniu swojego mocodawcy. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka Read more about Przedstawiciel podatkowy[…]

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która składa się z trzech podmiotów – pracownika i dwóch pracodawców. To agencja pracy kieruje pracownika do określonej pracy, a więc to z nią podpisuje umowę. Pracodawca użytkownika nie jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego, wykonuje on jedynie obowiązki w zakresie jaki wynika z przepisów oraz umowy zawartej z agencją. Read more about Praca tymczasowa[…]

1% podatku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu rocznym mogą pomniejszyć podatek należny o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sama procedura przekazania 1% podatku jest bardzo prosta. Podatnik musi wyłącznie na swojej deklaracji wpisać numer KRS organizacji, którą pragnie wesprzeć, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza naszego Read more about 1% podatku[…]

Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewidywane zmiany to wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej. Zmiany kierowane są do: – osób prawnych – jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób Read more about Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS[…]

Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem. Sprawa wygląda następująco: Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma Read more about Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki[…]