Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem. Sprawa wygląda następująco: Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma Read more about Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki[…]

Kiedy skorzystać z usług prawniczych?

W Polsce wokół zawodu prawnika powstała powłoka elitarności sprawiając, iż większość osób twierdzi, iż nie może pozwolić sobie na jego usługi. Tymczasem ogromna konkurencja na rynku przyczynia się do ciągłego obniżania cen. Korzystanie z usług prawniczych podczas prowadzenia działalności gospodarczej to bardzo istotna kwestia, gdyż pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności, z którymi wiąże się słaba znajomość Read more about Kiedy skorzystać z usług prawniczych?[…]

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów. W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań. Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z Read more about Ulga na złe długi[…]

Uproszczona księgowość

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej nie powinno nikomu sprawiać większego problemu (w przeciwieństwie do księgowości pełnej), dlatego jeśli posiadasz prawo do uproszczonej formy, to masz duże szczęście! Podstawowym zadaniem uproszczonej księgowości są po prostu rozliczenia podatkowe, w ramach których wymienić możemy: Księgę przychodów i rozchodów, kartę podatkową oraz ryczałt ewidencjonowany. Księga przychodów i rozchodów jest Read more about Uproszczona księgowość[…]

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe najprościej mówiąc jest przedstawieniem sytuacji majątkowej firmy. Do jego składania zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i jednostki, które nie posiadają pełnej osobowości prawnej, jednak stosują zasady rachunkowości ujęte w ustawie. Sprawozdanie finansowe składa się we właściwym rejestrze sądowym. Elementy sprawozdania finansowego: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacje dodatkowe, obejmujące Read more about Co to jest sprawozdanie finansowe?[…]

Jak właściwie zająć się prowadzeniem księgowości, czyli kiedy potrzebna jest księgowa?

Własna księgowa to przede wszystkim duży wydatek dla firmy. Uniknięcie go jest możliwe, dzięki skorzystaniu z usług księgowych, oferowanych przez biura rachunkowe. Zdarzyć się jednak może, że zatrudnienie księgowej będzie konieczne. Kiedy? Zatrudnienie księgowej to ogromny koszt, na który najlepiej decydować się prowadząc dużą firmę, w której ilość dokumentów jest bardzo duża. Ilość dokumentów to Read more about Jak właściwie zająć się prowadzeniem księgowości, czyli kiedy potrzebna jest księgowa?[…]

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Chociaż nie jest tak popularna jak spółka z o.o. czy spółka komandytowa, przedsiębiorcy wybierają spółkę komandytowo-akcyjną jako formę prawną ich przedsiębiorstwa. Spółka ta ma cechy wspólne z spółką akcyjną, a jednocześnie ze spółką komandytową. Cechami wspólnymi dla spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej są brak osobowości prawnej, ale posiadanie zdolności prawnej. Podobnie jak spółce komandytowej firma Read more about Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej[…]

Koszty prowadzenia księgowości

Koszt prowadzenia księgowości w większości firm byłby wysoki, gdyby nie korzystanie z outsourcingu księgowego. Dotyczy to w szczególności firm, w których obowiązkiem jest prowadzenie pełnej księgowości. Dlaczego? Otóż ta forma prowadzenia rachunkowości ze względu na rozbudowaną formę oraz liczne obowiązki, generuje największe koszty. Wysokie wydatki na prowadzenie pełnej księgowości wynikają również z tego, że większość Read more about Koszty prowadzenia księgowości[…]