Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczych, które zajmuje się świadczeniem usług księgowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, instytucji, a także osób fizycznych. Działalność biura rachunkowego czyli świadczenie usług księgowych polega na prowadzeniu rachunkowości na rzecz podmiotu zlecającego i w jego imiennieniu.

Ustawa o rachunkowości stanowi, że usługowe prowadzenie rachunkowości polega na: prowadzeniu na podstawie księgi rachunkowej na podstawie dowodów księgowych, okresowym przeprowadzaniu inwentaryzacji, wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego, sporządzaniu sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywaniu dowodów księgowych oraz innej wymaganej dokumentacji.  

Biura rachunkowe świadczą swoim klientom znacznie więcej usług, niż prowadzenie księgowości. W ich ofercie można znaleźć także usługi, polegające prowadzeniu spraw z zakresu kadr i płac, rozliczeniach z zakresu podatków oraz świadczeniu doradztwa gospodarczego.

Przekonaj się jak dużą pomocą w prowadzeniu działalności gospodarczej są usługi biura rachunkowego. Skontaktuj się z nami. 

Zobacz koniecznie!Kliknij!