Czym są pasywa?

Pasywa w firmie są źródłem finansowania przedsiębiorstwa. To pojęcie jest także bardzo ściśle związane z bilansem firmy, którego zadaniem jest przedstawienie aktywów jakie są w posiadaniu spółki, a także źródła ich finansowania.

Pasywa są więc, źródłem pokrycia majątku działalności gospodarczej. Można je podzielić na dwie grupy:

  • kapitał własny,pasywa
  • kapitał obcy.

Kapitałem własnym nazwiemy wartości jakie zostały wniesione do spółki przez właścicieli (np. kapitał zakładowy firmy), a także wszelkie środki uzyskane w trakcie prowadzenia działalności, będące własnością spółki, przykładem może być osiągnięty zysk.

Kapitał obcy to wszelkie źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego. Zaliczają się do nich: kredyty, pożyczki, zobowiązania handlowe.

Pasywa w bilansie należy przedstawiać w pewnej kolejności. Mianowicie zaczynając od tych o najdłuższym a kończąc na tych o najkrótszych terminie zapadalności.

O tym czym ą aktywa przeczytasz: Aktywa w firmie