Czym jest ZFŚS?

Czym jest ZFŚS? Pewnie osoby pracujące nie do końca będą zdawać sobie sprawę z tego co oznacza ten skrót. Jednak przedsiębiorcy powinni zdawać sobie z tego sprawę, gdyż może to stanowić ich obowiązek!

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie czym jest ZFŚS, należy rozpocząć od rozwinięcia tego skrótu. Tak więc ZFŚS to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jego tworzenie obowiązuje przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia zatrudniają więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tworzenie tego funduszu nie dotyczy tylko prywatnych przedsiębiorców. Do tworzenia go zobowiązane są także zakłady i jednostki budżetowe, bez względu liczbę zatrudnionych w nich pracowników.

To jednak nie wszystko co należałoby tu wspomnieć. Przedsiębiorcy nie zobowiązani do utworzenia ZFŚS również mogą utworzyć fundusz bądź wypłacać tylko świadczenia urlopowe, a także zrezygnować z obu form.

Co ciekawe nawet mimo obowiązku tworzenia ZFŚS, prywatni przedsiębiorcy mogą wyzbyć się tego obowiązku. Muszą w tym celu uzyska zgodę wszystkich pracowników oraz zawrzeć stosowną informację w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzeń i podać ją do wiadomości pracowników, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzeniu księgowości? Czytaj kolejne posty na blogu księgowość Kraków.