Czy fakturę VAT można anulować?

Faktury VAT to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Ich zadaniem jest faktyczne dokumentowanie wykonanych czynności na przykład dostawy towarów czy wykonaniu określonych usług. W niektórych przypadkach jednak dokumenty można anulować.

Zgodnie z ustawą o VAT anulowanie faktury nie należy do czynności, które przedsiębiorcy mogą wykonywać bez żadnych uprzedzeń. Czynność ta traktowana powinna zostać jako wyjątek. Faktury anulować można jedynie w momencie, gdy nie zostały one jeszcze wprowadzone do obrotu prawnego.
Wyłącznie w określonych i wyjątkowych przypadkach dojść może do skutecznego oraz zgodnego z prawem anulowania faktury. Jeżeli dojdzie bowiem do wycofania faktury, to sprzedawca jako jednocześnie wystawca faktury posiadać musi w dokumentacji kopię oraz oryginał dokumentu sprzedaży wraz z dokonaną adnotacją unieważniającą fakturę.

Przy spełnieniu wszelkich założeń i wymagań dotyczących anulowania wystawionej faktury, przedsiębiorca zobowiązany zostaje do przekreślenia oryginału oraz kopii faktury, a następnie dokonania na nich adnotacji uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie.