Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Minister Rozwoju planuje wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Planowane zmiany mają wprowadzić między innymi wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Projekt zmiany wysunięty przez Ministra Rozwoju zakłada nie tylko wprowadzenie wyższego limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt ma zakładać zniesienie przepisów, dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia pełnej rachunkowości przez mikro przedsiębiorców.

Ewentualne podniesienie progu przychodów, powyżej których prowadzi się pełną księgowość, wpłynie na obowiązki kierowników spółek jawnych i partnerskich, którzy nie prowadząc pełnej księgowości do 30 czerwca będą musieli złożyć informację o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Czy wynoszący 2 000 000 euro limit prowadzenia ksiąg rachunkowych zostanie wprowadzony? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać, gdyż Minister Rozwoju wysunął dopiero projekt, który trzeba będzie dopracować i przyjąć.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony księgowość Kraków, by dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia księgowości!