Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacją podatkową nazwiemy wszystkie działania jakie są podejmowane w ramach obowiązujących przepisów prawa. Ich głównym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. optymalizacja podatkowa

Przedsiębiorca może płacić mniejsze podatki, wykorzystując przepisy prawa. Wszystko jest legalne, jednak należy wiedzieć jak to zrobić. W tym celu najlepiej jest się skontaktować ze specjalistą, który wie co jest dozwolone, a co zakazane.

Oto niektóre możliwe sposoby aby obniżyć swoje podatki:

  • jednorazowa amortyzacja – pomoc de minimis,
  • rozliczanie strat podatkowych,
  • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
  • rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego,
  • rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku VAT,
  • ulga na złe długi,
  • kredyt podatkowy,
  • zawieranie umów cywilno-prawnych,
  • leasing.

Niektórzy czasem uznają, że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub jego obejście, ponieważ zmniejszana jest kwota podatków. Organy wtedy często sprawdzają czy wszystko jest dopuszczalne. Nie ma jednak nigdzie zasady, która określałaby, że nie legalnym jest płacenie niższych podatków. Dlatego optymalizacja to podjecie działań zgodnych z prawem, które jedynie mają na celu zmniejszenie kwoty płaconych podatków.