Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest terminem, który określa zmniejszenie wartości rzeczy w określonym czasie na skutek jej użytkowania. Amortyzacja stosowana jest w odniesieniu do środków trwałych i określa ona rzeczywistą wartość rzeczy.

Amortyzacja środków trwałych

Żeby zrozumieć na czym polega amortyzacja środków trwałych, na początku musimy dowiedzieć się, czym są same środki trwałe.

Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których czas użytkowania przewidywany jest na okres dłuższy niż rok. Środki trwałe muszą być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, albo oddane do użytku na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Do środków trwałych możemy zaliczyć przede wszystkim budowle, budynki oraz maszyny, urządzenia, środki transportu.

Amortyzacja środków trwałych polega na dokonaniu odpisów amortyzacyjnych, które określają zużycie składników majątku. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez systematyczne planowanie rozłożenia wartości danej rzeczy na czas amortyzacji. Na zmniejszenie wartości rzeczy wpływają:

  • czynniki ekonomiczne, do których zaliczyć można efektywniejszy i tańszy sposób do produkowania danych dóbr poprzez wprowadzenie na rynek nowych technologii,
  • użytkowanie rzeczy.

Amortyzację środka trwałego można rozpocząć najwcześniej miesiąc od wpisania go do ewidencji i rozpoczęcia używania. Koniec amortyzacji następuje w dniu zrównania się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową rzeczy, bądź w chwili sprzedaży firmy lub jej likwidacji. Amortyzacja środków trwałych wliczona jest w koszty uzyskania przychodów w danym okresie, a w wyniku czego zmniejsza się wysokość podatku dochodowego.