Co powinna zawierać każda faktura?

Faktura to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie gospodarczym, za pomocą którego poświadcza się dokonywanie transakcji i który jest potwierdzeniem powstania obowiązku podatkowego. Zasady wystawiania faktury oraz treści, jakie powinny zawierać tego typu dokumenty, zostały wyszczególnione w ustawie o podatku od towarów i usług.

Według ustawy o VAT, faktura VAT musi zawierać w swojej treści następujące dane:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer,
 • imiona i nazwiska stron transakcji, ich adresy oraz numery NIP,
 • data wystawienia oraz data sprzedaży,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • miara dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług,
 • cena jednostkowa,
 • kwota upustów, zniżek, rabatów,
 • wartość dostarczonych towarów,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwota należności ogółem.

W przypadku małych podatników rozliczających się metodą kasową, faktury muszą być opatrzone adnotacją “metoda kasowa”.