Certyfikat księgowy

Certyfikowany księgowy to osoba, której umiejętności zostały potwierdzone poprzez certyfikat. Dokument ten nadaje mu pełną zdolność prawną. Uzyskanie tego prestiżowego tytułu nie jest jednak proste. W tym celu należy spełnić szereg niezbędnych wymogów.
Po pierwsze, osoba taka nie może zostać skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mienia, obrotu pieniężnego, a także za przestępstwa skarbowe.
Podmiot ten musi także odbyć trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadać wykształcenie magisterskie uzyskane w kierunku rachunkowości.
Osoba ze średnim wykształceniem nie ma możliwości pozyskania certyfikatu księgowego bez zdania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów.
Osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub doradców podatkowych posiadają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności ubiegania się o certyfikat księgowy.
Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Dzięki temu każdy przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić uprawnienia jednostki, do której się zleca w celu poprowadzenia firmowej dokumentacji.