Biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera ocenę opłacalności przedsiębiorstwa. Jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Służy także w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera całościowy spis zadań oraz celów jakie przedsiębiorca chce zrealizować. Zawiera także elementy dodatkowe jak np.:

  • analiza finansowa,biznesplan
  • analiza rynku,
  • analiza SWOT.

Często wymagany jest jako dodatkowy załącznik do wniosku kredytowego. Wykazuje wtedy, że jest przedsięwzięcie jest rentowne.

Cechy biznesplanu:

  • musi odzwierciedlać aktualną i rzeczywistszą sytuację (finansową, produkcyjną, itp.) podmiotu,
  • język powinien być prosty i zrozumiały dla odbiorców,
  • musi uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa,
  • przedstawiać kadrę, ich rzeczywiste kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
  • musi prezentować stosowane technologie produkcji, i ich istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko.