Biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera ocenę opłacalności przedsiębiorstwa. Jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Służy także w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera całościowy spis zadań oraz celów jakie przedsiębiorca chce zrealizować. Zawiera także elementy dodatkowe jak np.:

 • analiza finansowa,biznesplan
 • analiza rynku,
 • analiza SWOT.

Często wymagany jest jako dodatkowy załącznik do wniosku kredytowego. Wykazuje wtedy, że jest przedsięwzięcie jest rentowne.

Cechy biznesplanu:

 • musi odzwierciedlać aktualną i rzeczywistszą sytuację (finansową, produkcyjną, itp.) podmiotu,
 • język powinien być prosty i zrozumiały dla odbiorców,
 • musi uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa,
 • przedstawiać kadrę, ich rzeczywiste kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
 • musi prezentować stosowane technologie produkcji, i ich istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko.

Biznesplan odpowiada na cztery główne pytania:

 • Kto zamierza otworzyć własne przedsiębiorstwo?
 • Co jest przedmiotem planowanego przedsięwzięcia?
 • Jak będzie przebiegać jego realizacja?
 • Ile to będzie kosztować?

Większość przedsiębiorców tworzy biznesplan zazwyczaj w fazie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub też kiedy zamierza poszerzyć profil swojej działalności.

Typowy biznesplan składa się z kilku podstawowych części:

 • Streszczenie przedsięwzięcia,
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa,
 • Opis oferowanego produktu/usługi,
 • Zarządzanie i pracownicy,
 • Rynek i konkurencja,
 • Strategia marketingowa,
 • Plan finansowy.