Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS

Od 30 kwietnia bieżącego roku, osoba zakładająca działalność gospodarczą posiada całkiem nowy przywilej – przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy, nie musi płacić składek ZUS. Decydując się na zwolnienie z opłat składek społecznych, jest się czasowo wykluczonym z: składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Po upłynięciu okresu związanego z ulgą, przedsiębiorstwo Read more about Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS[…]

Firmowe dokumenty magazynowe

Tytułowe dokumenty magazynowe są specjalnymi dokumentami służącymi do zarządzania stanami posiadanych przez firmę magazynów. Definicja dzieli te dokumenty na przychodowe (wpływają do magazynu) oraz rozchodowe (wypływające z magazynu). Do dokumentów magazynowych zaliczamy: 1. PZ – przyjęcie zewnętrzne – znajduje zastosowanie przy nieodpłatnym przejmowaniu towarów, – jest wystawiane przez pracownika na podstawie akt potwierdzających dostawę, – Read more about Firmowe dokumenty magazynowe[…]

Zasiłek wyrównawczy

Pracownicy, którzy przez pewien czas wykazują mniejszą zdolność do wykonywania obowiązków w związku z czym ich wynagrodzenie zostało znacznie obniżone mogą ubiegać się o zasiłek wyrównawczy. W szczególności przysługuje on pracownikom, którzy zostali narażeni na działanie tak zwanej choroby zawodowej, pracującym w warunkach szczególnie szkodliwych, a także gdy osoby zatrudnione ze względu na długotrwałą chorobę Read more about Zasiłek wyrównawczy[…]

Prokurent

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc zakres działania prokurenta jest dokładnie taki sam jak zakres działania członka zarządu. Prokurent samoistny może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Prokurentem może zostać osoba pełnoletnia, a więc osoba posiadająca pełną zdolność do Read more about Prokurent[…]

Co to jest weksel?

Weksel jest pojęciem stosunkowo popularnym, bardzo często występującym w umowach kredytowych jako zabezpieczenie kredytu. Weksel to papier wartościowy zobowiązujący jedną ze stron do zapłacenia określonej sumy wekslowej w danym terminie. Wyróżniamy dwa podstawowe podziały weksli. Jeden ze względu na wierzyciela, a drugi ze względu na dłużnika. Weksel powinien składać się z następujących elementów: – nazwa Read more about Co to jest weksel?[…]

Obniżenie CIT do 9%

Ostatnio często słyszymy o obietnicach mających na celu wprowadzenie zmian ułatwiających prowadzenie firmy. Niedawno przewijającym się tematem jest obniżenie CIT do 9 proc. Obecnie stawka CIT wynosi 15 proc. Jeżeli plan obniżenia stawki CIT wejdzie w życie to w Polsce obowiązywałby najniższy poziom w Europie. Czym jest podatek CIT? CIT – podatek od osób prawnych Read more about Obniżenie CIT do 9%[…]

Księgowość Pełna

Księgowość pełna jest formą opodatkowania, która w porównaniu do uproszczonej jest procesem bardziej skomplikowanym. Dla kogo? Do jej prowadzenia zobligowane są podmioty gospodarcze, których przychód za ubiegły rok obrotowy przekroczył wartość 2 000 000 euro. Zobowiązane są także niezależnie od wysokości przychodu wszystkie spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.) oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną Read more about Księgowość Pełna[…]

Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany

W planach jest wprowadzenie zmian do przepisów związanych z minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Podatek obejmie faktycznie wynajmowane nieruchomości lub ich części, w tym również hotele, magazyny, budynki mieszkalne. Warto zapamiętać, że niewynajęte budynki lub ich części nie będą podlegać opodatkowaniu. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Wysokość tej kwoty to 10 mln złotych Read more about Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany[…]