Konsekwencje zalegania w ZUS

Odprowadzanie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi obowiązek każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wysokość składek często przekracza możliwości finansowe przedsiębiorców, szczególnie po zakończeniu okresu preferencyjnego ZUS-u. Niestety niepłacenie składek powoduje zwiększanie się kwoty, z którą się zalega, a od spłaty długu nie da się uciec. Etapy egzekwowania od przedsiębiorcy zaległości w ZUS: 1. Na Read more about Konsekwencje zalegania w ZUS[…]

Konsekwencje zalegania za składkami ZUS

Odprowadzanie składek na Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od tego czy firma przynosi zyski, czy straty musi on się z niego wywiązywać. W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzymuje płatne upomnienie, co dodatkowo zwiększa jego zaległości. Opłaty naliczane są od każdej kartki, na której zostało wysłane upomnienie. Termin jego dostarczenia zależy od urzędu, Read more about Konsekwencje zalegania za składkami ZUS[…]

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w skrócie CIT to podatek bezpośredni, obciążający dochody przedsiębiorstwa. Regulowany jest przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną. Podmioty zwolnione Read more about Podatek dochodowy od osób prawnych[…]

Przyspieszona amortyzacja wydatków na innowacje

Dotychczas przedsiębiorca mógł rozliczyć wydatki na nowe maszyny jeśli koszty ich zakupu nie przekroczyły 3 500 zł. Jeśli koszty były wyższe wówczas biznesmen wydatki musiał uwzględnić w postaci amortyzacji. Najnowsze przepisy znacznie zwiększają limit, który pozwoli na jednorazowe odliczenie kosztów poniesionych z tytułu zakupu nowych maszyn i dokonanych inwestycji. Aktualnie przedsiębiorca będzie mógł jednorazowo rozliczyć Read more about Przyspieszona amortyzacja wydatków na innowacje[…]

Oszustwo podatkowe

Każdy przedsiębiorca chciałby płacić jak najniższe podatki. Istnieje wiele sposobów na ominięcie przepisów podatkowych. Należy jednak odróżniać legalne działania dążące do obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego (optymalizacja podatkowa) od działań niezgodnych z prawem. Oszustwo podatkowe jest przestępstwem popełnianym w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości. Podatnik, który dopuści się oszustwa podatkowego ponosi odpowiedzialność karną oraz Read more about Oszustwo podatkowe[…]

Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia do tego, aby wykonywać czynność rewizji finansowej. Potwierdzeniem, że dana osoba nabyła uprawnienia do tej pracy jest dokonanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Do zakresu czynności rewizji podatkowej, którą przeprowadzić może biegły rewident zalicza się prowadzenie badań, jak również przegląd sprawozdań finansowych. Dodatkowo biegły rewident może Read more about Zawód biegłego rewidenta[…]

EBIT

EBIT – to wskaźnik oznaczający dochód przed odsetkami i podatkami, który oblicza się w celu ustalenia uproszczonych podstawowych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Odsetki – kwota netto kosztów finansowych pomniejszonych o przychody finansowe. Podatki – kwota netto podatku dochodowego płaconego przez firmę. EBIT obejmuje przychody i koszty operacyjne i nieoperacyjne, przychody związane z podstawowa i niepodstawową działalności Read more about EBIT[…]

30 dni na zwrot nadpłaty podatku

Na zwrot nadpłaconego podatku do tej pory czekało się 90 dni, kwestia ta ma zostać poruszona na najbliższym posiedzeniu sejmu. Zgodnie z założeniami okres ten ma już wkrótce zostać skrócony do zaledwie 30 dni. 90 dni na zwrot nadpłaconego podatku czekać muszą płatnicy podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorstwa państwowe Read more about 30 dni na zwrot nadpłaty podatku[…]