Umowa sponsoringu

Jednym z elementów budowania wizerunku firmy oraz jej reklamy jest sponsoring, czyli świadczenia na rzecz klubów sportowych, fundacji czy stowarzyszeń. Czym dokładnie jest umowa sponsoringu oraz jakie skutki na gruncie podatkowym niesie ze sobą? Sponsoring określa się jako wzajemne świadczenie stron – sponsorującej oraz sponsorowanej, ponieważ świadczenia są obustronne – czyli np. sponsorujący wpłaca na Read more about Umowa sponsoringu[…]

CEIDG 

CEIDG, to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jednoosobową lub jako wspólnicy w spółkach cywilnych. Rejestr ten umożliwia założenie firmy, dokonanie zmian danych we wpisie, przejrzenie danych innych przedsiębiorców, uzupełnienie kodów PKD, a także zawieszenie. wznowienie, czy nawet zamknięcie działalności gospodarczej. Rejestr Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej skierowany jest do: obecnych przedsiębiorców, którzy mogą Read more about CEIDG […]

White list czyli biała lista podatników – kogo dotyczy?

W kwietniu 2019 roku wprowadzona została ustawa, która wprowadziła modyfikacje dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych. W związku ze zmianami wprowadzona została biała lista podatników. Komu się ona najbardziej przyda? Biała lista podatników VAT, z angielskiego “white list” umożliwiać będzie sprawdzanie aktualnych danych na temat kontrahentów, łącznie ze zgłoszonymi przez nich Read more about White list czyli biała lista podatników – kogo dotyczy?[…]

Podatek cyfrowy w Polsce

Ministerstwo Finansów podjęło działania związane z przygotowaniem projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych. Celem zmian, które mogą wejść w życie w 2020 roku jest opodatkowanie przychodu przedsiębiorstw cyfrowych świadczących usługi na terytorium Polski. Opodatkowanie firm cyfrowych zaliczono do kluczowych działań w obszarze podatków na lata 2019-2020. Resort finansów oznajmił, że należy stworzyć specjalne Read more about Podatek cyfrowy w Polsce[…]

Czy fakturę VAT można anulować?

Faktury VAT to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Ich zadaniem jest faktyczne dokumentowanie wykonanych czynności na przykład dostawy towarów czy wykonaniu określonych usług. W niektórych przypadkach jednak dokumenty można anulować. Zgodnie z ustawą o VAT anulowanie faktury nie należy do czynności, które przedsiębiorcy mogą wykonywać bez żadnych uprzedzeń. Czynność ta traktowana powinna zostać jako wyjątek. Read more about Czy fakturę VAT można anulować?[…]

Inwentaryzacja należności

Inwentaryzacja należności to procedura, którą przeprowadzać powinien przedsiębiorca przynajmniej raz do roku. Czynność ta swoje uregulowania znajduje w Ustawie o rachunkowości. Dokonuje się transakcji na ostatni dzień każdego roku obrotowego z wykorzystaniem potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów. W przypadku różnic niezbędne jest ich wyjaśnienie oraz odpowiednie rozliczenie. Inwentaryzacja dokonywana powinna być z Read more about Inwentaryzacja należności[…]

Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie anulowania faktury. Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku błędów na fakturze dotyczących kwestii formalnych, takich jak stawki i kwoty podatku, zwroty, rabaty czy podwyższenie ceny, sprzedawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.  W praktyce dopuszcza się jednak anulowanie faktury, jest to pojęcie umowne, które wykształciło się Read more about Anulowanie faktury[…]

Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wpłata wynikającego z faktury podatku VAT będzie dokonywana na osobny rachunek (tzw. rachunek VAT), zaś zapłata kwoty netto – na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy. Korzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne, ale wybór taki będzie miał jedynie nabywca. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne będzie to, że rachunek VAT będzie można wykorzystać Read more about Split Payment[…]