Audyt podatkowy w przedsiębiorstwie

STRONA GŁÓWNA!
***

Każdy właściciel firmy jest zobowiązany do tego, aby wszystkie dokumenty podatkowe były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt podatkowy jest analizą działalności pod kątem ryzyka na tle podatkowym. Pozwala znaleźć rozwiązania umożliwiające optymalizację rozliczeń z urzędem skarbowym.
Audyt podatkowy jest jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego.
Raport z przeprowadzonego audytu dostarcza informacji o występujących w firmie nieprawidłowościach, analizach wynikającego z ich ryzyka oraz propozycji likwidacji błędów, które są naruszeniem przepisów prawa podatkowego.

Przedsiębiorcy powinni przeprowadzać audyt podatkowy, aby dbać o działalność.