Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie istnieje pojęcie anulowania faktury. Zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku błędów na fakturze dotyczących kwestii formalnych, takich jak stawki i kwoty podatku, zwroty, rabaty czy podwyższenie ceny, sprzedawca towarów lub usług ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. 

W praktyce dopuszcza się jednak anulowanie faktury, jest to pojęcie umowne, które wykształciło się w rzeczywistości gospodarczej. Anulować fakturę można w przypadku, gdy spełnione zostaną oba poniższe warunki:

  • nie doszło do faktycznej sprzedaży lub wykonania usługi,
  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

W praktyce, anulować fakturę można wtedy, gdy została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. 

Dla porządku w dokumentach, oba te egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikała konieczność anulowania. Anulowana faktura nie podlega ewidencji, ale należy ją przechowywać w celu zachowania ciągłości numeracji.