30 dni na zwrot nadpłaty podatku

Na zwrot nadpłaconego podatku do tej pory czekało się 90 dni, kwestia ta ma zostać poruszona na najbliższym posiedzeniu sejmu. Zgodnie z założeniami okres ten ma już wkrótce zostać skrócony do zaledwie 30 dni.

90 dni na zwrot nadpłaconego podatku czekać muszą płatnicy podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W obowiązującym systemie u większości płatników PIT występuje nadwyżki zapłaconego podatku nad podatkiem należnym. Na zwrot tej nadwyżki naczelnik urzędu skarbowego ma aż 90 dni.

Zdaniem ekspertów, z uwagi na postępującą automatyzację oraz informatyzację pracy urzędników okres ten powinien zostać skrócony. Ich zdaniem praca urzędników powinna być coraz bardziej wydajna, dzięki możliwości korzystania z dostępnych środków i narzędzi, dlatego nie ma racjonalnego uzasadniania dlaczego ten okres jest tak długi.