Umowa o pracę, a umowa zlecenie – czy to to samo?

Każdy zatrudniony pracownik na podstawie umowy o pracę czy innego dokumenty cywilnoprawnego zna obowiązujące prawa i przywileje. Często jednak istnieje problem w rozpoznaniu różnicy pomiędzy umową o pracę, a na zlecenie.

Pierwszą i zasadniczą kwestią odróżniającą obydwie formalności jest podstawa prawna tych dwóch rodzajów współpracy. Podstawa prawa nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy podmiotami – dla umowy o pracę regulacje znaleźć można w Ustawie Kodeksu Pracy, a w przypadku wykonywaniu zlecenia w regulacjach Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zlecenie to:

  • zleceniobiorca
  • zleceniodawca

Strony umowy o pracę:

  • pracownik
  • pracodawca

Jeżeli chodzi o podobieństwa, to bez znaczenia na rodzaj deklaracji, który powstaje w ramach nawiązania współpracy i zobowiązania osoby do wykonywania określonej czynności nawiązywany jest swoistego rodzaju stały stosunek pomiędzy dwoma stronami. Różnice natomiast stanowi natomiast ogół praw i obowiązków – pracownik posiada określone obowiązki i działa pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie, podczas gdy zleceniobiorca jest bardziej autonomiczny.